TurO-klubben Norge

Den nasjonale TurO-klubben Norge ble etablert i slutten av 2022 etter ønske i Norges orienteringsforbunds tingvedtatte strategi.

Den vender seg til alle turorienterere og andre som ønsker å hjelpe turorientering til å utvikle seg til et enda bedre konsept.

Lav årlig medlemsavgift på kr 50,- pr medlem, uansett alder og antall familiemedlemmer

Du som ikke er medlem i noen o-klubb/lag ønsker vi gjerne se som medlem, men vi håper også at mange som allerede er medlemmer i o-klubb/lag blir medlem og støtter norsk turorientering.

TurO-klubben har ikke noen krav til deltakelse av verv eller dugnad.

Den skal være et supplement til de lokalt etablerte klubbene og bidra til å synliggjøre mosjonsaktivitetene sommer som vinter.