BLI MEDLEM
TURORIENTERING.NO 

TurO-klubben Norge

TurO-klubben Norge ble etablert i slutten av oktober 2022 med bakgrunn i Norges Orienteringsforbunds tingvedtatte strategi.

Klubben er nasjonal og vender seg til alle turorienterere og andre som ønsker å hjelpe til at turorientering utvikler seg til et enda bedre mosjonskonsept.

Lav årlig medlemsavgift på kr 50,- pr medlem, uansett alder og antall familiemedlemmer er unikt.

Hvis du ikke er medlem i noen o-klubb eller lag, ønsker vi å se deg som et medlem her. Vi håper og ønsker også at mange som allerede er medlemmer i en o-klubb/lag blir medlem og støtter norsk turorientering.

TurO-klubben har ingen krav til deltakelse i verv eller dugnad.

Klubben er et supplement til de lokale etablerte klubbene og bidra til å synliggjøre mosjonsaktivitetene sommer som vinter.

Velkommen som medlem! 


Image of a woman taking a photo.

Årsmøtet 28. mars 2023

Første årsmøtet i TurO-klubben Norge ble avholdt 28. mars 2023. Alle medlemmer ble invitert og mottok informasjon og sakspapirer i forkant via e-post.  Etter de formelle sakspunktene for årsmøtet, åpnet vi opp for en dialog om videre aktiviteter og forventninger fra våre medlemmer. Hyggelig at så mange medlemmer var med og engasjerte seg og ga gode innspill som styret videre tar med for å diskutere.