Bli medlem!
- mange fine kart helt gratis


BLI MEDLEM
MITT MEDLEMSKAP
TURORIENTERING.NO 

Aktuelt

Image of a woman taking a photo.

Årsmøtet 28. mars 2023

Alle medlemmer av TurO-klubben Norge er velkommen til vårt første Årsmøtet som finner sted digitalt 28. mars kl. 20:00. Alle medlemmer skal ha mottatt informasjon og sakspapirer via sin e-post. Etter de formelle sakspunktene for årsmøtet åpner vi for dialog om videre aktiviteter og forventninger fra våre medlemmer. Velkommen!

Hva er TurO-klubben?


TurO-klubben Norge ble etablert i november 2022. Norges Orienteringsforbund er ansvarlig for den nye nasjonale klubben. Klubben er for alle turorienterere og for andre som ønsker å hjelpe turorientering til å utvikle seg til et enda bedre mosjonskonsept. Lav årlig medlemsavgift på kr 50,- pr medlem, uansett alder og antall familiemedlemmer. Du som ikke er medlem i noen o-klubb/lag ønsker vi gjerne se som medlem, men vi håper også at mange som allerede er medlemmer i o-klubb/lag blir medlem og støtter norsk turorientering. TurO-klubben har ingen krav til deltakelse på dugnad eller verv. Klubben skal være et supplement til de lokale etablerte klubbene og blant annet bidra til å synliggjøre mosjonsaktivitetene både sommer og vinter.

Turorientering.no